Oferuję pomoc dla osób:

  • z zaburzeniami depresyjnymi,
  • z zaburzeniami lękowymi, nerwicowymi,
  • z zaburzeniami odżywiania,
  • z zaburzeniami osobowości,
  • z dolegliwościami psychosomatycznymi,
  • znajdujących się w sytuacjach trudnych, kryzysowych.