Zasady dotyczące psychoterapii psychodynamicznej osób w okresie dorastania są w dużej mierze oparte na tych, które stosuje się wobec osób dorosłych. Podczas pierwszego spotkania, jak również w trakcie trwania procesu psychoterapeutycznego, istotny jest kontakt z rodzicem/rodzicami lub opiekunem prawnym nastolatka. Treści poruszane podczas indywidualnych spotkań terapeutycznych są objęte zasadą poufności, poza szczególnymi sytuacjami zagrożenia czyjegoś zdrowia lub życia.