Spotkania, które mają na celu wstępne rozpoznanie charakteru trudności i problemów z którymi osoba się zgłasza. W zależności od indywidualnej sytuacji konsultacje mogą trwać od 1 do 3 spotkań. Możliwe jest wówczas określenie dalszych kroków działania oraz zastanowienie się nad tym, czy zasadne jest podjęcie psychoterapii psychodynamicznej. Spotkania konsultacyjne to też czas, kiedy pacjent ma okazję poznać osobę psychoterapeuty, miejsce i metody pracy.